Nylon Robic

Rozdíl začíná vláknem. Tkaniny a materiály tkané z Nylon ROBIC® jsou až o 50% pevnější s až 2,5x větší pevností v natržení ve srovnání se standardními tkaninami Nylonu 6. Vlákna Nylonu ROBIC® jsou tuhá, mají vysokou pevnost v tahu, stejně jako pružnost a lesk. Jsou odolná proti otěru a některým chemikáliím, jakými jsou např. kyseliny a alkálie. Používají se také při výrobě velkého množství nití, lan, vláken, sítí a kordů pro pneumatiky. Jednoduše - je těžké je zlomit a velmi těžko se trhají.

The difference starts with a thread. Nylon ROBIC® fabrics and materials are up to 50% stronger with up to 2.5x tear strength compared to standard Nylon 6 fabrics. Nylon ROBIC® fibers are rigid, have high tensile strength, as well as flexibility and gloss. They are resistant to abrasion and some chemicals, such as acids and alkalis. They are also used in the production of a large number of threads, ropes, fibers, nets and cords for tires. Simply put, they are hard to break and very difficult to tear.