Toray

Toray Industries, Inc. Byla založena v roce 1926 v Japonsku jako společnost vyrábějící hedvábné nitě.

Od té doby se společnost věnovala vývoji nových vláken pro technické tkaniny.

Postupem času společnost Toray rozšířila své aktivity do 26 zemí a zabývá se dále vývojem aplikací vláken se špičkovými parametry v regionech po celém světě pro produkty s vysokou přidanou hodnotou vytvořené ve výrobním jádru, kterým je stále Japonsko.

Kromě cíle vyrábět špičková vlákna a jejich aplikace klade společnost Toray velký důraz také na společenskou odpovědnost a ochranu životního prostředí:

„Od svého založení považujeme „přispívání do komunit“ za základ naší existence a v roce 1955 jsme to stanovili jako firemní princip.“

„Tato myšlenka se promítla do naší firemní filozofie „Přispívání společnosti vytvářením nových hodnot s inovativními nápady, technologiemi a produkty“, formulované v roce 1986, a také do Vize udržitelnosti skupiny Toray, kterou jsme formulovali v červenci 2018.

V budoucnu budeme ve skupině Toray nadále klást velký důraz na naši společenskou odpovědnost a považovat „bezpečnost, prevenci nehod a ochranu životního prostředí“ a „firemní etiku a dodržování právních předpisů“ za nejvyšší manažerské priority.

Doufáme, že nabídnutím produktů a služeb, které jsou pro společnost prospěšné, naplníme očekávání zúčastněných stran.“