Materiály

Bartack

Bartack je typ švu, využívaný všude tam, kde je vyžadována maximální pevnost spojení, často se také využívá jako designový prvek, zejména při použití kontrastní barvy nitě.

Vyznačuje se tím, že vlákna nitě jsou kolmé ke směru švu, čímž umožňuje použití vyššího poštu stehů na daném úseku švu.

Bartack is a type of seam, used wherever maximum bond strength is required, it is often also used as a design element, especially when using a contrasting thread color.

It is characterized in that the thread fibers are perpendicular to the direction of the seam, thus allowing the use of a higher number of stitches on a given section of the seam.

bartack steh


Cordura Ecomade

Brašny Acepac jsou vyrobeny z odolné tkaniny Cordura Ecomade tkané z recyklovaných PET lahví. Vývoj této zakázkové tkaniny a její použití je naší připomínkou zákazníkům, že jedinečná planeta na které žijeme a jezdíme, potřebuje naši péči, aby se zachovala i pro budoucí generace cyklistů.

Cordura ecomade

V souladu s Masajským příslovím:
"Nezdědili jsme zemi po našich otcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí.“


Hypalon

Hypalon je ochranná známka pro syntetický kaučuk známý pro svou odolnost vůči teplotním extrémům, ultrafialovému světlu a chemikáliím. Hypalon byl vyvinut na výrobky určené pro extrémní použití jako jsou rafty na divokou vodu, ochranné obleky a další outdoorové vybavení. Používá se také na povrch moderních sněžnic a nahrazuje neopren jako lehčí a silnější alternativa.

Byl vyvinut společností DuPont Performance Elastomers, dceřiné společnosti společnosti DuPont.

Synthetic rubber known for its durability, resistance to temperature extremes, UV light and chemicals.

It was developed by DuPont Laboratories.

Hypalonové poutho a garáž jezdce


Nifco

Základní surovinou pro výrobu spon Nifco je Polyoxymethylen (POM). Je známý také jako polyacetal nebo acetal. Jde o termoplastický polymer využívaný k výrobě přesných dílů. Vyznačuje se vysokou tuhostí, vysokou odolností proti opotřebení, tepelnou odolností, pružností, je bez chuti a vůně, má velmi nízký koeficient tření.Je rozměrově stálý i ve vlhku, dá se snadno obrábět.

Založeno v Tokyu v Japonsku, 1967

The basic material of Nifco buckles is Polyoxymethylene (POM). It is a thermoplastic polymer used to produce precision parts, characterized by high stiffness, high wear resistance, heat resistance and elasticity.

Founded in Tokyo, Japan in 1967.


Nylon 6,6

Velmi odolné vlákno vyvinuté v roce 1930 v laboratořích DuPont v USA.

Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) se používá všude tam kde je vyžadována velmi vysoká mechanická pevnost, pružnost, tuhost, dobrá stabilita za tepla a chemická odolnost.

Používá se ve vláknech pro odolné technické textilie, zátěžové koberce a lisované díly (ozubená kola).

V případě textilu se vlákna prodávají pod různými značkami, například značkami Nilit nebo Cordura pro zavazadla, ale používají se také v automobilovém průmyslu (airbag), pracovních oděvech či pro kobercová vlákna pod značkou Ultron.

Very durable fiber developed in 1930 in DuPont laboratories in the USA.

Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) is used wherever very high mechanical strength, flexibility, rigidity, good heat stability and chemical resistance are required.

It is used in fibers for durable technical textiles, stress carpets and pressed parts (gears).

In the case of textiles, fibers are sold under different brands, such as Nilit or Cordura for luggage, but are also used in the automotive industry (airbag), workwear or carpet fibers under the Ultron brand.


Nylon 6

Nylon 6 (Polyamid 6) je Evropskou variantou Nylonu 6.6 vyvinutého s cílem obejít US patent na Nylon 6.6.

Vlákna Nylonu 6 jsou tuhá, mají vysokou pevnost v tahu, stejně jako pružnost a lesk. Jsou odolná proti otěru a některým chemikáliím, jakými jsou např. kyseliny a alkálie.

Nylon 6 se používá v široké škále výrobků, které vyžadují materiály s vysokou pevností. Je široce využíván pro ozubená kola a ložiska v automobilovém průmyslu. Používá jako nit v štětinách pro zubní kartáčky, chirurgické švy a struny pro akustické a klasické hudební nástroje, včetně kytar a houslí. Používá se také při výrobě velkého množství nití, lan, vláken, sítí a kordů pro pneumatiky.

Nylon 6 má potenciál být znovu použit jako technická surovina pro výrobu nového Nylonu 6. Je tedy možné ho recyklovat.

Nylon 6 (Polyamide 6) is a European variant of Nylon 6.6 developed to reproduce the properties of nylon 6.6 without violating the US patent on its production.

Nylon 6 fibers are stiff, have high tensile strength as well as elasticity and gloss. They are resistant to abrasion and certain chemicals such as acids and alkalis.

Nylon 6 is used in a wide range of products that require high strength materials. It is widely used for gears and bearings in the automotive industry. Used as floss in toothbrush bristles, surgical seams and strings for acoustic and classical musical instruments, including guitars and violins. It is also used in the production of a large number of threads, ropes, fibers, nets and cords for tires.


Nylon Robic

Rozdíl začíná vláknem.

Tkaniny a materiály tkané z Nylon ROBIC® jsou až o 50% pevnější s až 2,5x pevností v natržení ve srovnání se standardními tkaninami Nylonu 6.

Vlákna Nylonu ROBIC® jsou tuhá, mají vysokou pevnost v tahu, stejně jako pružnost a lesk. Jsou odolná proti otěru a některým chemikáliím, jakými jsou např. kyseliny a alkálie.

Používají se také při výrobě velkého množství nití, lan, vláken, sítí a kordů pro pneumatiky.

Jednoduše, je těžké je zlomit a velmi těžko se trhají.

Nylon Robic The difference starts with a thread.

Nylon ROBIC® fabrics and materials are up to 50% stronger with up to 2.5x tear strength compared to standard Nylon 6 fabrics.

Nylon ROBIC® fibers are rigid, have high tensile strength, as well as flexibility and gloss. They are resistant to abrasion and some chemicals, such as acids and alkalis.

They are also used in the production of a large number of threads, ropes, fibers, nets and cords for tires.

Simply put, they are hard to break and very difficult to tear.


Polypropylen

Polypropylenové popruhy (100% recyklovatelné) mají hrubou strukturu, takže neprokluzují ve sponách.

Polypropylene straps (100% recyclable) have a rough structure, so they do not slip in the buckles.


YKK

Zipy renomovaného japonského výrobce, které patří k tomu nejlepšímu, co se v tomto oboru na světě vyrábí.

Zipy této značky zaručují kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. Součásti malých rozměrů ale velkého významu, protože jejich bezproblémová funkčnost je obvykle podmínkou funkce a použitelnosti celého výrobku.

Zippers of a renowned Japanese manufacturer, which are among the best in the industry in the world.

Zippers of this brand guarantee quality, long life and reliability. Components of small size but of great importance, because its reliable functionality is often the core of the usability of the whole product.