Materiály

Cordura Ecomade

Brašny Acepac jsou vyrobeny z odolné tkaniny Cordura Ecomade tkané z recyklovaných PET lahví. Vývoj této zakázkové tkaniny a její použití je naší připomínkou zákazníkům, že jedinečná planeta na které žijeme a jezdíme potřebuje naši péči pro její zachování pro budoucí generace cyklistů.

5 – kopie

V souladu s Masajským příslovím:
"Nezdědili jsme zemi po našich otcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí.“

 


Nylon 6,6

Velmi odolné vlákno vyvinuté v roce 1930 v laboratořích DuPont v USA.

Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) se používá všude tam kde je vyžadována velmi vysoká mechanická pevnost, pružnost, tuhost, dobrá stabilita za tepla a chemická odolnost.

Používá se ve vláknech pro odolné technické textilie, zátěžové koberce a lisované díly (ozubená kola).

V případě textilu se vlákna prodávají pod různými značkami, například značkami Nilit nebo Cordura pro zavazadla, ale používají se také v automobilovém průmyslu (airbag), pracovních oděvech či pro kobercová vlákna pod značkou Ultron.

Very durable fiber developed in 1930 in DuPont laboratories in the USA.

Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) is used wherever very high mechanical strength, flexibility, rigidity, good heat stability and chemical resistance are required.

It is used in fibers for durable technical textiles, stress carpets and pressed parts (gears).

In the case of textiles, fibers are sold under different brands, such as Nilit or Cordura for luggage, but are also used in the automotive industry (airbag), workwear or carpet fibers under the Ultron brand.


Nylon 6

Nylon 6 (Polyamid 6) je Evropskou variantou Nylonu 6.6 vyvinutého s cílem obejít US patent na Nylon 6.6.

Vlákna Nylonu 6 jsou tuhá, mají vysokou pevnost v tahu, stejně jako pružnost a lesk. Jsou odolná proti otěru a některým chemikáliím, jakými jsou např. kyseliny a alkálie.

Nylon 6 se používá v široké škále výrobků, které vyžadují materiály s vysokou pevností. Je široce využíván pro ozubená kola a ložiska v automobilovém průmyslu. Používá jako nit v štětinách pro zubní kartáčky, chirurgické švy a struny pro akustické a klasické hudební nástroje, včetně kytar a houslí. Používá se také při výrobě velkého množství nití, lan, vláken, sítí a kordů pro pneumatiky.

Nylon 6 má potenciál být znovu použit jako technická surovina pro výrobu nového Nylonu 6. Je tedy možné ho recyklovat.

Nylon 6 (Polyamide 6) is a European variant of Nylon 6.6 developed to reproduce the properties of nylon 6.6 without violating the US patent on its production.

Nylon 6 fibers are stiff, have high tensile strength as well as elasticity and gloss. They are resistant to abrasion and certain chemicals such as acids and alkalis.

Nylon 6 is used in a wide range of products that require high strength materials. It is widely used for gears and bearings in the automotive industry. Used as floss in toothbrush bristles, surgical seams and strings for acoustic and classical musical instruments, including guitars and violins. It is also used in the production of a large number of threads, ropes, fibers, nets and cords for tires.